Dwie myśli przewodnie HUNY:    Poznaj Siebie.         Oraz      Służ aby zasłużyć .

 

Grzechem jest według HUNY:    Świadome wyrządzenie krzywdy komuś lub czemuś.

 

do pobrania

PODRECZNIK HUNY-OTHA WINGO

PODSUMOWANIE AKCJI MODLITEWNEJ HUNYczęści 1

Modlitwa Pańska wg HunyModlitwa Pańska wg Huny

Według  i dzięki śp. dr. Otha Wingo

INTRODUKCJA

Huna nie jest „ukrytym” systemem, który został odkryty dla kilku faworyzowanych dostojników czy „wtajemniczonych”.  Huna bazuje na wiedzy o człowieku oraz na wiedzy o funkcjonowaniu jego części. Kiedy się nauczysz jak twój umysł funkcjonuje, to będziesz w stanie zrozumieć jego znakomitość i wysoką efektywność. Huna podkreśla normalne życie i to pod każdym względem oraz umożliwia by codzienne życie było bardziej przyjemne. Huna oferuje efektywną pomoc w momentach stresu. Max Freedom Long ujął to tak:, „Jeśli nie używasz Huny, to pracujesz zbyt ciężko”.

KONCEPT Podstawowy

Podstawowy koncept Huny można sformułować tak: „ Nie ma Krzywdy- nie wyrządziliśmy nikomu i niczemu świadomie bólu, krzywdy- nie ma Grzechu”.. „Służ, aby Zasłużyć” dotyczy służenia innym tak, aby czuć się godnym dobrego życia. Konkretnym mottem jest wiec: „ Zycie Bez Uraz, Bez Ranienia i w Służbie”.

HUNA Pracuje dla Każdego

Huna, potencjalnie będzie działać dla każdego. Jeśli nie osiągamy rezultatów, Psychologia Huny pomaga nam odnaleźć tego przyczynę.

W Polsce dostępne są prawie wszystkie książki Maxa Freedom Longa. Najlepiej jest zacząć od „Wiedzy tajemnej w praktyce”(1953).  Książka ta otworzy przed tobą stare kody sekretu kahunow i zawiera sugestie, co do ich stosowania. W jego innej książce, „Magia Cudów”  (1948), znajdziesz bardziej dokładne źródło metod, będące wynikiem głębokich poszukiwań autora. „Dążenie ku Światłu”(1955) jest znakomitym źródłem inspiracji  na co-dzień.  W celu  bardziej specyficznej pracy M.F. Long napisał dwa podręczniki „Autosugestia” (1958)i „Analiza psychometryczna” (1959).  A „ Nauka w religiach świata” (1965) jest Dziełem pod względem porównań i odszukiwania kodu Huny w religiach. Poza tym, M.F. Long, dzielił się każdym nowym odkryciem w publikacjach, dostępnych w języku angielskim. A jest ich bardzo dużo.

Kto zna angielski może skorzystać z 12 lekcji Huny według Otha Wingo  (kontakt via mój e mail) a jestem w trakcie tłumaczenia ich na polski język. Znakomitą pierwszą pomocą  jest tez „Huna:The Ancient Religion of Positive Thinking,” i napisana przez William Glover.

Czy trzeba mieć specjalne zdolności by się uczyć Huny?

Takowych zdolności nie wymaga Huna. Zdolności takie, bowiem, posiada każdy. Choć jedna osoba może je mieć bardziej rozwinięte niż inna osoba, to każdy używa  ich w sposób naturalny. Ponieważ podstawy Psychologii Huny zajmują się uniwersalnymi prawami i podstawowymi zasadami, wiele osób szybko zaczyna rozwijać swoje psychiczne czy duchowe zdolności. Rozwój taki występuje podobnie jak w studiach sztuki Tarota, biochemii jak i w każdym systemie psychologii, włącznie z Huną.

Jesteś czymś więcej niż Ciałem

Ponieważ jesteśmy świadomi naszego istnienia; rozumiemy, że żyjemy i że zachodzi w nas proces myślenia. Jesteśmy świadomi swego ciała i jego funkcjonowania, czy tego chcemy czy też nie chcemy. Ta cześć ciebie – ta prawdziwa i która „mówi” – umożliwia ci bycie świadomym własnej egzystencji, jako myślącej „osoby” i dołączonej do twego ciała i niezależnie od tego, czy to zaakceptowałeś czy tez nie. Dlatego jest to naturalne, że mówimy o SOBIE i o SWYM CIELE, jako o dwóch częściach, które aktualnie są rozdzielone i jednocześnie są razem.

Świadomość i Podświadomości

Czasem prowadzimy „małą rozmowę z samym sobą”, by się doprowadzić do porządku czy też dodać sobie otuchy w chwilach trwogi. ”Powiedziałem sobie, że nie ma się, czego bać”; zapewniamy czasem siebie. Lub w procesie podejmowania decyzji rozważamy mentalnie alternatywy ZA- i PRZECIW też mając „małą rozmowę z samym sobą”. Wygląda to czasem tak, jakby jedna cześć miała argumenty na ZA, kiedy druga cześć przekonywała na NIE!

Czy uznamy, że mamy dwie części naszego rozumu, czy tez rozum posiada dwie funkcje, wychodzi na to, że istnieją dwie części, dwa punkty widzenia czy świadomości w nas. Ponieważ wiele systemów psychologicznych rozpoznaje podświadomość, jest to normalne, że mamy dwie świadomości czy jaźnie.

W celu rozważania psyche(świadomości), możemy mówić o dwóch świadomościach lub jaźniach: jaźń świadoma i jaźń podświadoma.

Świadoma jaźń to ta, którą kahunowie nazywali UHANE, zwana tez Jaźnią Średnią. Jest ona świadoma swego własnego istnienia i potrafi rozumować.

Zasadniczą czy fundamentalną jaźnią jest Jaźń Podświadoma, nazywana przez kahunow  UNIHIPILI. Max Freedom. Long używał tu nazwy „niższa jaźń”. To jest ta cześć nas, z którą prowadzimy „małą rozmowę z samym sobą”. W nazwie „niższa jaźń” nie chodzi o rangę, lecz o to, że ta część jest „ukryta = sekretna” i znajduje się ZA poziomem świadomym lub POD świadomością i stąd nazwa: Podświadomość.  Zamieszkuje ona w centrum naszego ciała: Solar Plexus, podczas, gdy Świadomość znajduje się w naszej głowie. Zapamiętać należy, iż dobre funkcjonowanie naszej Podświadomości jest bardzo ważne, gdyż odgrywa ona ogromną rolę w naszym życiu jak i każdego człowieka.

Lecz jest jeszcze jedna część człowieka.

Tą trzecią częścią jest Wyższa Jaźń człowieka – nazywana przez kahunow AUMAKUA. Nazwy: „Nadświadomość”, używają pisarze nieobeznani z Psychologią Huny, by podkreślić „częściowość” świadomości człowieka. Wyższa Jaźni jest ”starszą, wypełnioną bezwarunkowym zaufaniem = miłością, rodzicielską parą duchową”. Używając religijnych zwrotów, Wyższa Jaźń może być też nazywana aniołem stróżem, który pomaga nam, jeśli o to poprosimy. AUMAKUA nie ingeruje w nasze życie, z wyjątkiem, gdy o to poprosimy. Pojęcie „Boga” lub bóstwa, jakoby  powyżej Wyższej Jaźni, jest integralną częścią ludzkiej osobowości. Wyższa Jaźń jest naszym polaczeniem z Bogiem. To właśnie Wyższa Jaźń, używa „wyższych” źródeł, niezbędnych do spełnienia naszych próśb.

Trójkąt Trójcy.

Symbol trójkąta sugeruje, iż jeśli wszystkie trzy Jaźnie współpracują ze sobą w doskonałej jedności i harmonii to jest miedzy nimi i perfekcyjna komunikacja. Rozmyślając nad oddzielnymi i specyficznymi funkcjami trzech jaźni, należy pamiętać, iż one wspólnie – pracują; istnieje miedzy nimi efektywna współpraca. Kiedy rozmyślamy nad jedną z jaźni, to zawsze należy ją uwzględniać w odpowiedniej relacji do pozostałych jaźni. Jest to taki stan harmonii, w której te trzy Jaźnie maja „bezpośredni” kontakt, od Średniej Jaźni aż do Wyższej Jaźni, tworząc harmonijny trzy-jaźniowy zespól.

Tak wygląda doskonały człowiek.

Każda z trzech jaźni odgrywa ważną role we wzajemnym bycie a współpraca miedzy nimi jest konieczna dla osiągniecia każdego celu, rozwiązania problemu czy przygotowywaniu lepszej przyszłości. Kiedy Trzy Jaźnie współpracują, dzieją się rzeczy, które można nazwać „cudami”.   Lecz dla osoby, która zna normalne funkcje trzech jaźni, cuda te nie są czymś nadnaturalnym a staja się „normalnym” życiem.

Ideałem, do którego dążymy, jest stan zupełnego czy kompletnego człowieka w jedności trzech jaźni – tak zwanej Trójcy.

Max Freedo Long ujął to tak: „ Zadaniem naszym, jako Średniej Jaźni, jest uważna i świadoma nauka współpracy miedzy Niską i Wyższą Jaźnią.”

„AKA” – ciało widmowe.

Jest to oryginalna kopia, w przejrzystym materiale, pasująca odpowiednio do każdej z trzech jaźni i to w każdym szczególe. Można porównać to do przezroczystych nakładek, stosowanych w encyklopediach, w celu pokazania na szkielecie różnych układów człowieka (np. mięśniowego, nerwowego itd ).  Kahuni ze starożytnych Hawajow mówili o trzech jaźniach człowieka i dokładnych ich kopiach jako AKA- widmowych ciał.

Wokół każdej jaźni , substancja ciała widmowego AKA, tworzy niewidzialną kopię lub „aurę” i która utrzymuje tę kopię w stanie nienaruszonym ale jest tez w stanie zmieniać swą formę i tworzyć połączenia miedzy Niższą, Średnia i Wyższą Jaźnią.

Ciało  widmowe – AKA jest lepkie, rozciągliwe i tak silne, ze się nie zrywa. Gdy dwie osoby się spotykają, tworzy się między nimi połączenie w postaci długiej, lepkiej nici, podobnej do srebrnej pajęczyny. To połączenie między tymi osobami raz dokonane, pozostaje a dalsze kontakty miedzy tymi dwoma osobami wzmacniają je, tworząc bardzo mocną nić.

Takie silne połączenia powinny być pielęgnowane miedzy Niższą Jaźnią i Średnią Jaźnią, i miedzy Niższą Jaźnią i Wyższą Jaźnią po to, aby harmonijnie współpracowały.

MANA, czyli Siła Życiowa

Kahunowie rozpoznawali magnetyczny-  i mu przeciwstawny charakter siły życiowej, czyli „many”,. Niestety, nie pozostawili na ten temat szczegółowych informacji. Znana była im ta siła, jako Coś niezbędnego w procesach myślowych oraz cielesnej aktywności. Siła życiowa była esencją życia samego w sobie. Symbolem tej siły życiowej dla kahunow była woda. Woda płynie i siła życiowa również. Woda napełnia / wypełnia rzeczy. Tak tez to robi siła życiowa. Woda może wyciec i tak może się stać z siłą życiową. Myślenie wymaga aktywności elektrycznej tak jak Mana.

Słowo „mana-o” oznacza „myślenie” a dołączone „o”  wskazuje na proces z użyciem many do produkcji myśli.

Kiedy każda myśl jest tworzona, to otrzymuje ona osobiste ciało widmowe i jest przymocowana za pomocą nici o tej samej substancji do tego samego wątku = asocjacji („skojarzenia” w kategoriach współczesnej psychologii), do którego weszły podobne myśli przed nią.

Manę pobiera Niższa Jaźń z jedzenia i powietrza i magazynuje ją w swym ciele widmowym- aka, ale dzieli tę silę życiową również ze Średnią i Wyższą Jaźnią.

Mana wykorzystywana przez Średnią Jaźń podlega subtelnej zmianie. Kahunowie symbolizowali to podwojeniem się podstawowej siły życiowej i nazywali ją Mana-Mana, podkreślając, iż posiada wtedy podwójną siłę i Środkowa czy Średnia Jaźń, może ją wykorzystać do kierowania Niższą Jaźnią. Jest ona  siłą, którą nowoczesna psychologia , niejasno, nazywa „wolą”. Jest to siła, która zawsze powinna być na tyle silna, aby wewnętrzna (Niska) Jaźń, wykonywała wszystkie nasze świadome sugestie.

Mana-Mana (wola) jest rzadko wykorzystywana w pełni i dlatego niższa jaźń wymyka się nam z rąk i goni od jednej aktywności do drugiej i nie wykonuje całkowicie naszych sugestii czy rozkazów

Zbieranie nadwyżki MANY

Z praktyki wiemy, ze biorąc powoli głęboki wdech, dodaje nam to więcej energii.   Za każdym razem, kiedy tego potrzebujemy, możemy użyć specyficznych mentalnych obrazów dla zbierania nadwyżki – bardzo dużego i silnego ładunku – siły życiowej. Wychodzimy tu z założenia, iż jesteśmy w dobrym zdrowiu i nie jesteśmy osłabieni żadną fizyczną czy emocjonalną dolegliwością. Ową nadwyżkę Many możemy dobrze wykorzystać w celu uzdrawiania siebie i innych. A kiedy to połączymy z Aktywną – Modlitwą, będzie to miało Siłę.

Proces myślowy

Kahunowie wierzyli ,iż Manę tworzoną z żywności i powietrza, można powiększyć  za pomocą procesu myślowego. Jest to pewne przyspieszenie.

Teoria ta jest poparta przez fizjologów, którzy twierdzą, że energia wytwarzana podczas trawienia pokarmów nie jest zużywane na raz, ale zamienia się w cukier, czyli glikogen, i utlenia się tlenem z powietrza, które wdychamy, aby dać nam takie ilości siły i energii, które mogą być potrzebne do pracy, którą jeszcze mamy zrobić.  Niższa Jaźń, która jest odpowiedzialna za te sprawy, może w każdej chwili zacząć przyjmować więcej tlenu z powietrza i spowodować spalanie więcej cukru do krwi, i tym samym tworzyć więcej tej, dziwnej, chemicznie- wyprodukowanej siły, nazywanej Mana.
Niższa Jaźń potrafi to wykonywać … prawie zawsze.

Łącząc Manę z żywności i powietrza, z dodatkową Maną z nieograniczonych źródeł kosmicznych, zawsze możemy mieć Siłę, niezbędną, do spełnienia naszych szczerych i sprawiedliwych pragnień.

Zbieranie nadwyżki siły życiowej osiąga się zwykle poprzez poproszenie Niższej Jaźni, aby to zrobiła.

By pomóc Niższej Jaźni, możemy zacząć głębiej oddychać, dodając myśl o zbieraniu nadwyżki i proces jest zapoczątkowany.

MANA wzrasta jak fontanna

Symbolem MANY dla  Klhunów była woda. Gdy Kachuna zapragnął zgromadzić nadwyżkę many, odetchnął głęboko i wizualizował Manę wznosząca się jak woda w fontannie, coraz wyżej i wyżej, aż się przelewała. Ciało jest obrazowane jak fontanna, a woda jest Maną. Innym obrazem może być wypełnienie kuli światłem i widzenie siebie w środku, otoczonym światłem.

Ćwiczenie

Ćwiczenie lub wykonywanie jakiejkolwiek formy wysiłku fizycznego zawsze zaczyna nasza Niższa Jaźń poprzez produkowanie większej ilości many. Inaczej wykorzystalibyśmy cały zapas w kilka minut i bylibyśmy słabi. Sportowcy wiedzą, że mogą tylko tak daleko na początku pójść z pierwszym wiatrem, na ile many mają zebrane w ich ciele i aka-ciele widmowym. Następnie, w krótkim czasie dostają świeże dostawy energii (drugi wiatr) i wtedy są wytrzymali i na najwyższych obrotach. Ważne jest używanie nadwyżki many w określonym celu, jak leczenia lub rozwiązania problemu społecznego; poza podstawową fizyczną energią, niezbędną do utrzymania dobrego zdrowia oraz codziennej aktywności w pracy.

Postawa mentalna

Zamieńmy teraz ćwiczenie fizyczne na mentalne: psychiczny stan osoby, która chce wziąć udział w wyścigu. W swej pamięci mamy obraz osoby przygotowującej się do wyścigu; szybciej oddychamy i nasze mięśnie są lekko napięte. Niższa Jaźń zaczyna kreować oczekiwaną siłę witalną.

Znaczenie dobrego samopoczucia

U osób o normalnie niskim poziomie naładowania siłą witalną stwierdzono, że po wzięciu nadwyżki many: poczuli się lepiej psychicznie i fizycznie i poprawiła się ich wytrzymałość, wzmocniła się wola i determinacja a przez to wyostrzył się umysł, szybciej i łatwiej zapamiętywali a zmysły się wyostrzyły. To można łatwo przetestować; po pobraniu nadwyżki siły życiowej następuje jaśniejsza wizja (konkretnie-lepiej widzimy) i / lub ostrzejsza pamięć i lepiej słyszymy.

 

Mana i cuda

Najważniejsze przy rozpatrywaniu Many lub siły witalnej jest to, że kiedy już nauczysz się gromadzić jej nadwyżkę, możliwe jest z pomocą Wyższej Jaźni używać jej do sprawiania „cudów”, które wahają się od powolnych i prostych uzdrowień poprzez cudowne zmiany tkanki organicznej, a nawet zmiany przyszłości.
Wyższa Jaźń, z własnej woli, kontaktuje się z nami w czasie snu, korzystając z naszych połączeń AKA. Nasze dzienne myśli, nasze plany, nadzieje, obawy, miłości i nienawiści, są egzaminowane przez Wyższą Jaźń a następnie robiona jest kopia naszych form – myślowych oraz pobierana jest siła witalna. Ta siła witalna przybiera wtedy wysokie „napięcia” i jest używane przez Wyższą Jaźń do tworzenia ciała widmowego AKA, które się będzie materializowało, jako nasza przyszłość. Takie formy-myślowe były nazywane przez kahunow „nasionami” i były symbolizowane, jako nasiona, które zostały ożywione przez Wyższą Jaźń i rosły, do aktualizowania w przyszłości.

 

Niech Spływa Deszcz Błogosławieństw

Wyższa Jaźń nie tylko bierze od nas część siły życiowej, której potrzebuje, ale
zwraca nam siłę kompensującą. Jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia.  Ujmując obrazowo, wygląda to jak prysznic Many spadającej z fontanny, jakby delikatna mgiełka, „deszczu błogosławieństw”. W ten sposób potrójna komunikacja, którą symbolizuje trójkąt, jest kompletna. Kahuni świadomie kontaktowali się z Wyższa Jaźnią, ofiarowywali Manę wraz z „modlitewnym obrazem”, po czym kończyli Modlitwę słowami: „Modlitwa ma uleciała. Niech deszcz błogosławieństwa spływa. ”
Codzienny kontakt i doradztwo Wyższej Jaźni, jako naszego Boskiego Połączenia– w całym naszym życiu, możne nam zawsze towarzyszyć, – ale tylko, jeśli o to poprosimy.

 

Tym więcej osobistych powodów, aby odkryć i poznać podstawowe pojęcia Huna i jak one mogą być wykorzystywane w praktyce w naszym życiu — trzy jaźnie i ich funkcje oraz współpraca doskonałego zespołu trójcy; znaczenie i zrozumienie i poznanie Many, siły życiowej, jak można ją powiększać i wykorzystywać i ulepszać życie teraz i na przyszłość.

 

Wspólnota Huny została założona przez Maxa Freedom Longa w 1945 roku

Huna jestmiędzynarodowym znakiem firmowym Huny Research, Inc., organizacji, która koordynuje nauczanie, badania i praktykę tej starożytnejwiedzy i starożytnych tradycji Hawajskich ,odzyskanej przez Maxa Freedom Longa (1890-1971), podczaspięćdziesięciu lat jego badań

Huna Way of Life zawiera elementy filozofii, psychologii i religii, oferując praktyczne, łatwe do nauczenia się metody w celu osobistej realizacji czy duchowego rozwoju.
Ta,  non-for-profit (bezzyskowna) organizacja, funkcjonuje  wyłącznie z rocznych składek  (US $ 35 za rok) i innych darów i jest zwolniona z podatku na podstawie Sekcja 501 (c) (3) kodeksu IRS.
Huna jest darem.  Prezes, członkowie zarządu, i nauczyciele Seminariów / Warsztatów, PRACUJA TYLKO na zasadzie DOBROWOLNOSCI.
Wszystkie dochody pochodzące z darowizn, kursów, to jedyne wsparcie Huny. I Twoje ewentualne wsparcie jest bardzo mile widziane.
Huny Research, Inc ma tylko jednego pracownika na pensji, koniecznego do prowadzenia generalnych obowiązków biurowych.
Huna nie wymaga, aby zrezygnować z przekonania religijnego lub innych religijnych przynależności, zgodnych z osobistymi przekonaniami.

Członkostwo jest otwarta dla każdej zainteresowanej osoby.

Aloha nui loa.

Huna Research, Inc.

 

Wprowadzenie do prostego korzystanie z Huny,        Huna – Przełącznik światła

bez Teorii, Historii, lub potrzeby wyjaśnienia fachowej Terminologii

Dr E. otha Wingo

„Korzystanie z Huny jest jak Włączenie Przełącznika Światła
lub Naciśnięcie Przycisku. ”

Przełącznik Światła Huny: Jak Używać Huny

Jeśli chcesz zapalić światło w pokoju, wyciągasz rękę  i naciskasz na przełącznik lub naciskasz przycisk. Lampa natychmiast zapala się i w pokoju świeci  się.
Nie ma konieczności rozumienia, jak działa prąd lub jak go podłączono w budynku lub gdzie znajduje się elektrownia.
Nawet, jeśli jesteś inżynierem czy fizykiem, to wciąż, dokładnie w ten sam sposób, będziesz włączać światło!
Ten artykuł ma na celu pokazać prosty i łatwy sposób „włączania” Huny, tak, aby można było osiągnąć to, czego pragniesz.

                                                            Zapobieganie przeciążenia obwodów

Jak we wszystkich obwodach elektroenergetycznych, dobrze jest upewnić się, czy obwody są czyste i nieprzeciążone. Upewniamy się w elektryce również, czy obwody są prawidłowo podłączone i z odpowiednimi bezpiecznikami. Następnie uważamy, aby nie przeciążać obwodów, podłączając potężny silnik do gniazdka o małego mocy. Uważamy również, aby nie dodawać zbyt wielu urządzeń do tego samego obwodu.
Odpowiednikiem powyższego w Hunie jest PRZEBACZENIE. Pogadaj z samym sobą. Wybacz wszystkim niezależnie od zadanych ci przykrości. Następnie, wybacz sobie wszystko, co masz na sumieniu odnośnie przeszłości, dodając obietnicę, że już nie będziesz nikogo krzywdzić.
Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swej sesji przebaczenia, zdecyduj się na jakiś dobry uczynek, aby zapewnić się, że poważnie myślisz o przebaczeniu.

Przełącznik Światła Numer Jeden

1. Zdecyduj, co dokładnie chcesz osiągnąć. Trzeba tu być bardzo specyficznym. Trzymaj się tej jednej prośby. Zdaj sobie sprawę z konsekwencji, bezpośrednio związanych z tym, co chcesz osiągnąć.

 1. Postaraj się mieć w swoim umyśle wyraźny obraz wyniku twej prośby. Upewnij się, aby się samemu znaleźć na tym obrazie. Zobacz tam też osoby, na które twa prośba również będzie miała wpływ.
  Użyj swej wyobraźni, aby stworzyć ten mentalny obraz. Zobacz również siebie; twój sposób myślenia i działania, gdy wynik zostanie zrealizowany. Pozwól sobie w pełni wyobrazić: czując, widząc, słysząc i dotykając, smakując i wąchając. Dodaj do tego swe emocje, silne pragnienie osiągniecia.
 2. Nie używaj negatywnych skojarzeń w formowaniu swojej czy jakiejkolwiek prośby. Zamiast powiedzieć: „Chcę pozbyć się wszystkich napięć i konfliktów”, mów: „Widzę tylko pokój, radość, miłość i harmonie w moich związkach.”

Zamiast „Chcę, aby moja choroba została uzdrowiona, „powiedz: ” widzę siebie w zupełnym zdrowiu, energii i sile ciała, umysłu i ducha „”

 1. Upewnij się, że prośba twoja nie szkodzi nikomu, włącznie z tobą.
 2. Gdy jesteś w pełni pewien, że obraz twej prośby zawiera dokładnie to czego pragniesz i jesteś pewien, że nic nie zostanie zmienione, należy ten plan czy obraz (tzw bueprint)mentalny zabezpieczyć ochroną . Oto sposób, aby to zrobić: „Jestem całkowicie zadowolony z mego mentalnego obrazu mojej prośby. I teraz szczelnie pokrywam go warstwą ochronną, tak, że pozostanie on dokładnie tak, jak jest teraz i nie może zostać przypadkowo uszkodzony lub zmieniony.
 3. Przejdź dalej do Przełącznika Światła numerdwa.

 

Przełącznik Światła  Numer Dwa

 1. Znajdź ciche miejsce, gdzie możesz być sam i w spokoju na kilka minut. 5 lub 10 minut jest wystarczające.
  • Jeśli jesteś w domu, możesz zawsze użyć w tym celu szczególnego swego miejsce. Jeśli się dużo dzieje w domu, skorzystaj z takiego miejsce, które zapewni ci prywatność.
  • W biurze, biznesie, lub fabryce, może zachcesz wsiąć „przerwę” i może znajdziesz ciche miejsce w magazynie, a może w łazience.
  • W ruchliwym miejscu publicznym, możesz wejść do toalety, albo nawet budki telefonicznej. (Za pomocą Huny możesz zostać „Superman” czy „Super-kobieta”! Więc, dlaczego nie budka telefoniczna?… choć ich coraz mniej….)
 2. Usiądź wygodnie w cichym miejscu. [Jeżeli jest to konieczne, aby stać, stań tak komfortowo, jak można, np. opierając się o ścianę lub stojąc w rozkroku z obcasami lekko na zewnątrz. Tak czy inaczej, w każdej pozycji będzie to działać doskonale.]
 3. Weź głęboki oddech, powolnie, trzymaj go chwile i powoli wypuścił. Wypowiedz te słowa na głos: ” Jestem rozluźniony w całym moim ciele, umyśle i duszy. Z każdym nowym oddechem, będę czuć się coraz bardziej zrelaksowany i wygodnie, i czujnie. „
 4. Weź głęboki oddech, jak poprzednio, i wypuść go. Powiedz teraz: „Biorąc te oddechy, moja energia wzrasta przeogromnie. Moje ciało jest zrelaksowane i czuję się dobrze we- i ze wszystkim. Mój umysł jest jasny i czujny. Skupiam się tylko na głębokim oddechu i zwiększaniu mojej energii. „
 5. Weźkilkagłębokich oddechówiniechtwój oddechstaje sięrówny i regularny, ale oddychasz wolnieji głębiejniż zwykle. Oddychanie w ten właśnie sposóbstaje się bardzo naturalnym. Myśl twa skoncentrowana jest na oddychaniu, które pomnażana twą energie.
 6. Powiedz na głos: „Teraz widzę dokładny obraz tego, czego pragnę, i tak jak ja to wcześniej przygotowałem.”
 7. „I teraz proszę Niższą Jaźń, aby wysłała ten Obraz do Wyższej Jaźni wraz z obfitym darem energii, po to, aby to stało się rzeczywistością.”
 8. „Dziękuję, że pożądana przyszłość natychmiastowo jest realizowana na poziomie Wyższej Jaźni i stanie się rzeczywistością na poziomie fizycznym.”
 9. „Modlitwa ulatuje do Wyższej Jaźni. Niech energia Wyższej Jaźni zstąpi na mnie. Niech panuje pełna Cisza, kiedy czekam na Prowadzenie z Góry. „

 

Przełącznik światła Numer Trzy                                                   

 1. Pozaprezentowaniu swojegomentalnego obrazu, wrazz obfitą dostawą energiido Wyższej Jaźninastępnym krokiem jest: ZOSTAW ją W SPOKOJU!

Musisz to teraz uwolnić. To jest jak ziarno. Po zasianiu ziarna, nie przekopujesz codziennie ziemi, nie przyglądasz się jej wciąż, aby sprawdzić, czy rośnie.
Ale trzeba podlewać ziemię, jako uzupełnienie dziennego zapotrzebowania energii.

 1. Kiedy już zaprezentowaliśmy nasz obraz Wyższej Jaźni, od następnego dnia, włączamy czwarty przełącznik: Jest to podobne do pierwszych pięciu punktów Przełącznika Numer Dwa i polega na zasilaniu „planu” lub „ziarna” energią, na co dzień.

Przełącznik światła Numer Cztery

 1. Znajdź ciche miejsce, gdzie możesz być sam i w spokoju na kilka minut. 5 lub 10 minut jest wystarczające.
 2. Usiądźwygodnie wcichym miejscu. [Jeżeli jest to konieczne, aby stać,stań tak komfortowo, jak można, np. opierając sięo ścianęlub stojącwrozkrokuz obcasami lekko na zewnątrz.Tak czy inaczej,w każdej pozycji będzie to działaćdoskonale.]
 3. Weźgłębokioddech, powolnie, trzymaj gochwileipowoli wypuścił. Wypowiedzte słowana głos: ” Jestem rozluźniony w całym moim ciele, na umyślei w duszy. Z każdym nowym oddechem, będę czuć się coraz bardziej zrelaksowanyi wygodnie, iczujnie. „
 4. Weźgłęboki oddech, jak poprzednio, i wypuść go.Powiedz teraz: „Biorąc te oddechy, moja energiawzrastaprzeogromnie. Moje ciało jestzrelaksowane iczuję się dobrze we- i ze wszystkim.Mójumysł jest jasnyi czujny. Skupiam siętylko nagłębokimoddechui zwiększaniumojejenergii. „
 5. Weźkilkagłębokich oddechówiniechtwój oddechstaje sięrówny i regularny, ale oddychasz wolnieji głębiejniż zwykle. Oddychanie w ten właśnie sposóbstaje się bardzo naturalnym. Myśl twa skoncentrowana jest na oddychaniu, które pomnażana twą energie.
 6. Powiedz wyraźnie i głośno: „I teraz wysyłam do Wyższej Jaźni obfitą ofiarę many, która będzie użyta w celu urzeczywistnienia mej prośby na poziomie fizycznym. Dzień po dniu, wszędzie, czuje się coraz lepiej i lepiej. „

 

Wskazówki i sugestie

 1.  „Huna jest wszechmocna w tym świecie.”2. Jeśli nie używasz Huny, pracujesz zbyt ciężko.3. Jeśli używasz Huny, pracujesz i masz wyniki.4. Poprzez proszenie o pomoc dla kogoś innego, powiększasz własne rezultaty.5. Motto: „ Żyć bez ranienia innych i być pomocnym dla innych”

  6. Huna oznacza „sekret”, lecz ty znasz teraz ten sekret: jak otrzymywać to, czego pragniesz.

  7. Bardzo silne pragnienie pożądanych wyników, ogromnie powiększa energię. Jeśli, na co dzień jesteś mało zainteresowany swymi wynikami, zmniejsza się prawdopodobieństwo ich realizacji.

  8. Uważaj, o co prosisz; można to otrzymać. Ponieważ metoda ta jest bardzo skuteczna, ważne jest, aby decydując się na cos, bardzo uważać na to co wybierasz, zanim zaczniesz z tego korzystać. .

 2. Twoja wyobraźnia jestjednym znajpotężniejszych narzędziumysłu.10. Codziennie energetyzowanie się jest bardzo ważne. Aby uzyskać wyniki, należy użyć nadwyżki energii, a nie wykorzystywać normalnego poziomu energii, niezbędnego do normalnego funkcjonowania.11. W celu produkcji nadwyżki energii , podczas głębokiego oddychania, może pomóc wizualizacja. Na przykład, wyobraź sobie, że przygotowujesz się do wyścigu. Zajmij stanowisko, jak gdybyś miał zamiar rozpocząć bieg. W tej pozycji, energetyzujesz siebie techniką oddychania i za pomocą sugestii psychicznej.12. Jeśli masz problemy z wizualizacją (robienia mentalnego obrazu), można pożądany wynik ,po prostu, opisać w słowach, dodając inne wrażenia zmysłowe, które są dla ciebie naturalne i na żądanie możesz je przywołać. Opis ten można również zabezpieczyć ochroną,, tak jak obraz wizualny.13. Jeśli potrzebujesz podpory swego Blueprint (stworzonego opisu obrazu), możesz użyć magnetofonu do nagrywania opisu i odtworzyć go w trakcie zasilania energetycznego.

  14. W przypadku problemów związków partnerskich, często jest konieczne rozwiązanie wewnętrznego połączenia z partnerem. Jeżeli konflikt lub separacja istnieje, może być pożądane, aby zakończyć ten związek.

Może być to również konieczne, w przypadku złamanej relacji, którą pragniesz uzdrowić! Przez „cięcie kabli”, które wiążą was razem, możesz pozbyć się uciążliwych konfliktów, co pozwala na tworzenie nowych i czystych połączeń.

15. Ważne jest, aby nawiązać przyjazną współpracę z Niższą Jaźnią. Zastanów się, niższa Jaźń uważa ciebie-Świadomą Jaźń-  za fachowca i potrzebuje twojego talentu (świadomego umysłu) a sama  ma i inne umiejętności i talenty, których świadoma Jaźń  nie posiada. Razem stanowią doskonałe partnerstwa. Gdy następnie dołączy do tego siła wyższej świadomości lub Wyższa Jaźń, mamy doskonały trójkąt lub wspólnotę czy jedność trójcy, która współpracując może osiągnąć wszystko to, o czym zdecydujesz.

 1. Jeśli masz trudności w wyciszeniu swego umysłu ze spraw codziennego życia w swym cichym miejscu, siedź kilka sekund dotykając delikatnie opuszki palców obu rąk. To automatycznie równoważy energię.17. Pochwały i podziękowania. Tak jak wyrażamy podziękowania i pochwały dla przyjaciela, który pomaga nam w pracy, ważne jest, aby wymówić słowa pochwały i podziękowania samemu sobie (Niższej Jaźni) jak i do Wyższej Jaźni za okazaną pomoc.18. Chociaż metoda Przełącznik Światła jest pieczołowicie przygotowywana po raz pierwszy w prywatnym, cichym miejscu, to po nauczeniu się tej procedury – staje się ona rutyną. Wtedy można robić jej szybkie wersje w dowolnym momencie i wszędzie, poprzez krótkie tworzenie sobie obrazu i wysyłania go wraz z energią do Wyższego Ja. Jest to szczególnie użyteczne dla obrazu, który wcześniej dokładnie został przygotowany, oraz dla małych rzeczy, które nie wymagają szerszego przygotowania, tak jak znalezienie miejsca na parkingu lub znalezienie zagubionych obiektów.19. Masz doskonałą pamięć! W celu uzyskania idealnej pamięci, bardzo ważne są przyjazne stosunki z samym sobą(Niższa Jaźń). To właśnie jest ta część ciebie, która ma doskonałą pamięć.

 

Huna, na co dzień

Niektóre z tych „małych” sytuacji codziennego życia, w których może być stosowana technika Huny:

1. Znalezienie miejsca parkingowego.

2. Znalezienie zagubionych lub utracone przedmiotów (klucze do samochodu, itp).

3. Jak dojdziesz do skrzyżowania, będziesz miał zielone światło

4. Tymczasowe przywołanie w pamięci np. listy zakupów.

5. Pamięć numerów telefonów.

6. Korzystanie z przeczucia czy intuicji, jeśli się ma pytanie jak znaleźć daną ulicę lub zatrzymać się w pewnym sklepie, gdzie znajdziesz coś, co Cię interesuje czy czego szukasz.

7.
8.
9.
10.
UWAGI

Metoda ta działa za każdym razem w 100% !, pod warunkiem, iż stosujemy dokładnie opisany proces. Jeśli wyniki nie są zadowalające, oznacza to, że część procedury nie zostało wykonane dokładnie, (czyli jeden z lekkich przełączników nie został wciśnięty!). Jeśli tak się stanie, to należy mentalnie anulować wcześniej opracowany „obraz”, mówiąc głośno:

„Ja teraz rozpuszczam (usuwam tak, ze znika) mój mentalny obraz jak i wszelkie ewentualnie nagromadzone pozostałości tego obrazu, aby ponownie zacząć i zrobić doskonały obraz. Energia dołączona do tego rysunku jest Całkowicie usuwana, a obraz jest całkowicie rozpuszczony i usunięty „.

Należy to wykonać, dlatego, że praca nad obrazem pozostawionym w Wyższej Jaźni nadal będzie kontynuowana, a niektóre jego części będą rzeczywistością realizowane, powodując tym samym niedoskonałe i często niespodziewane efekty. Anuluj obraz (blueprint) i zacznij od nowa, wykorzystując te części poprzedniego planu, które są odpowiednie dla Ciebie oraz upewnij się, że proces, tym razem, jest zrobiony poprawnie.

Huna Research, Inc.

Tłumaczenie za pozwoleniem ; Barbara Gajęcka oraz

EPSON scanner Image

EPSON scanner Image

EPSON scanner Image

EPSON scanner Image

Glover r 1   Glover r 2     Glover r 3     Glover r 4   Glover r 5  Glover r 6    Glover r   7Glover r 8   Glover r 9

Tłumaczenie za pozwoleniem Huna Research, Inc. ; Barbara Gajęcka

 

Sila Modlitwy po Polsku

Ten post dostępny jest także w języku: angielski