Inną z form moich metod terapeutycznych jest HO’OPONOPONO czyli silny proces przywracania harmonii, uzdrawiania, wybaczania i zrozumienia.

Dawni Mędrcy, Uzdrowiciele, wychodzili z założenia, że choroba jednego z członków rodziny, mogła powstać przez to, iż brakuje w tej rodzinie wzajemnego zrozumienia. Uzdrowienie było więc możliwe, poprzez przywrócenie w rodzinie równowagi i harmonii. Mędrzec taki czy Uzdrowiciel zwoływał całą rodzinę  po to, aby każdy członek rodziny mógł przedstawić swój pogląd na temat chorego. Takie spotkanie mogło trwać nawet parę dni, gdyż  chodziło o zdrowie a może nawet życie członka tej rodziny. Po wypowiedzeniu się każdego,  mądry i doświadczony Mędrzec, czy Uzdrowiciel, przywracał w rodzinie harmonię i kończył całość znamiennym rytuałem; po czym chory odzyskiwał zdrowie.

Ten piękny proces wybaczania był stosowany przez wiele narodów i to  nawet już w trakcie narodzin, aby dzieci uwalniać od mentalnego i emocjonalnego bagażu swych przodków.

W naszych czasach często jest niemożliwe zorganizowanie takich zebrań rodzinnych.

Słynna uzdrowicielka i wyznawczyni religii chrześcijańskiej, pani Morrnah K. Siemeona, zaadoptowała tę piękną i silną technikę wybaczania = HO’OPONOPONO do naszych czasów i potrzeb. Teraz może z niej korzystać nawet jedna osoba i w ten sposób pomagać sobie samej, całej rodzinie czy grupie ludzi.

Dzięki temu harmonia, równowaga i zdrowie mogą być przywrócone przywracane w odniesieniu:

– do spraw rodzinnych,

– do różnych trudności, uzależnień, nałogów, chorób,

– do uregulowania spraw w związku z nienarodzonym dziećmi, aborcji, w rodzinie

– do wyzwolenia się od złych wpływów w przypadku domów, gruntów, obiektów, osób czy innych niewidzialnych istnień.

Czas trwania procesu: do 2 godzin

 

 

Wybaczanie – Ho’oponopono – Harmonizacja w stosunku do osoby, wobec której czujemy dysharmonię.
Według Pani Morrnah K. Siemeona.
(jedna dwunasta cześć całego procesu)

Część 1 (czesc pierwsza robimy dwa razy; od ciebie do drugiej osoby i od drugiej osoby do ciebie, druga osoba nie jest obecna fizycznie)

Boski Stwórco, Ojcze, Matko i Dziecko jako Jedność.

„Jeśli ja / my … … .. … … … … … … … … .. moja rodzina, relacje i przodkowie / Tobie … … … … … ……… i twojej rodzinie, relacjom i przodkom wyrządzili krzywdę lub obraziły w myśli, słowie, czynie i działaniu od początku czasów aż do teraz;
Pokornie, pokornie, pokornie proszę o przebaczenie za wszystkie błędy, opory, niepewności, zobowiązania, kłopoty, przeszkody i przywiązania, które stworzyłem lub zebrałam od zarania dziejów aż do teraz.

Pragnę, by Boża Inteligencja wzięła pod uwagę wszystkie informacje, które mają z tym związek i które świadomie lub nieświadomie pominąłem … … i mi odpuściła?

Część 2 (cześć druga czytamy raz)

Tak, ja wam wybaczam. Niech Woda uwolni nas od wszystkich duchowych, umysłowych, fizycznych, materialnych, finansowych i karmicznych powiązań i niewoli. Wyciągnij, wyciągnij z naszego banku pamięci czy komputera wszystkie niechciane i negatywne i do tej pory nas wiążące wspomnienia i przeszkody.
Uczyń mnie / nas czystymi, niewinnymi i przekształć te negatywne i niepożądane energie w Święte Światło … i następnie wypełnij puste miejsca Twym Boskim Światłem.
Dzięki Boskiej Mocy Boskiego Stwórcy, niech się przejawia Boski porządek, Światło, Miłość, Pokój, Równowaga, Mądrość, Rozsądek i Obfitość bogactw dla każdego z nas i we wszystkich naszych poczynaniach.
Matko, Ojcze i Dziecko jako Jedność, w kim jest nasza ufność, przetrwanie i istnienie tak teraz jak i zawsze.

Jesteśmy teraz wolni i tak się staje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wieczorne wybaczanie może zapewnić spokojny i zdrowy sen.

Zaczynając dzień, pobłogosław go, pobłogosław ludzi, których spotkasz, jedzenie, które jesz i wszystko inne co tego dnia ma się wydarzyć.

 

 

 

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski