Inną z form moich metod terapeutycznych jest HO’OPONOPONO czyli silny proces przywracania harmonii, uzdrawiania, wybaczania i zrozumienia.

Dawni Mędrcy, Uzdrowiciele, wychodzili z założenia, że choroba jednego z członków rodziny, mogła powstać przez to, iż brakuje w tej rodzinie wzajemnego zrozumienia. Uzdrowienie było więc możliwe, poprzez przywrócenie w rodzinie równowagi i harmonii. Mędrzec taki czy Uzdrowiciel zwoływał całą rodzinę  po to, aby każdy członek rodziny mógł przedstawić swój pogląd na temat chorego. Takie spotkanie mogło trwać nawet parę dni, gdyż  chodziło o zdrowie a może nawet życie członka tej rodziny. Po wypowiedzeniu się każdego,  mądry i doświadczony Mędrzec, czy Uzdrowiciel, przywracał w rodzinie harmonię i kończył całość znamiennym rytuałem; po czym chory odzyskiwał zdrowie.

Ten piękny proces wybaczania był stosowany przez wiele narodów i to  nawet już w trakcie narodzin, aby dzieci uwalniać od mentalnego i emocjonalnego bagażu swych przodków.

W naszych czasach często jest niemożliwe zorganizowanie takich zebrań rodzinnych.

Słynna uzdrowicielka i wyznawczyni religii chrześcijańskiej, pani Morrnah K. Siemeona, zaadoptowała tę piękną i silną technikę wybaczania = HO’OPONOPONO do naszych czasów i potrzeb. Teraz może z niej korzystać nawet jedna osoba i w ten sposób pomagać sobie samej, całej rodzinie czy grupie ludzi.

Dzięki temu harmonia, równowaga i zdrowie mogą być przywrócone przywracane w odniesieniu:

– do spraw rodzinnych,

– do różnych trudności, uzależnień, nałogów, chorób,

– do uregulowania spraw w związku z nienarodzonymi

dziećmi,

– do wyzwolenia się od złych wpływów w przypadku

domów, gruntów, obiektów, osób czy innych

niewidzialnych istnień.

Czas trwania procesu: do 2 godzin

W procesie Ho’oponopono można się modlić o oczyszczenie w specyficznych sytuacjach. Jedną z nich jest aborcja i poronienia, które w miejsce punktu szóstego wykonujemy.

Aborcja jak i poronienia pozostawiają po sobie wiele bólu. A kobiety noszą ten ból w sobie i, często, nie są w stanie się z tym faktem pogodzić. Nie wspomnę o poczuciu winy, które blokuje drogę do Aumakuły . Idealni Rodzice, Aumakua, rozumieją nas, wiedza o nas wszystko i pragną nam pomoc. Człowiek pełen bólu i poczucia winy może rozwinąć w sobie chorobę, może być nieprzyjemny dla otoczenia czy tez będzie unikać ludzi, wstyd itp. Fakt się wydarzył i należy wyciągnąć zdrowe wnioski na przyszłość, aby tego już nie robić w przyszłości. Poronienie jest czasem rodzinne, choć zwykle się o tym nie wspomina w rodzinach; jest to zbyt bolesne, ale i bardzo osobiste. Po poronieniu może wystąpić tzw. po-dramatyczny-niepokoj  (PDSS), poczucia bycia nie kompletnym, mogą powstać problemy z ponownym zajściem w ciąże.

Aborcja i poronienia a Koncepcja – poczęcie

Boży Stwórco; Ojcze, Matko i Dziecko, jako Jedność.

Ja… .. … … … A… … … … … .. moja rodzina, relacje i przodkowie pragniemy wykonać modlitwę Ho’ oponopono miedzy nami i ……………B………….   I naszą biologiczną matką, ojcem, babcią, dziadkiem, prababcią, pradziadkiem i wszystkimi naszymi przodkami od początku czasu poczęcia do teraz.

Włączamy tu wszelkie aborcje i poronienia jakie miały miejsce w naszej rodzinie włącznie z naszymi przodkami ; również wszystkich tych, którzy mieli jakikolwiek z tym związek i / lub powiazania i są wymienieni na liście:………………C…………………..

Włączamy tu wszystkich lekarzy, pielęgniarki, akuszerki, szpitale, personel i stronę lub strony odpowiedzialne za organizację aborcji w miejscu……. (Wymieniamy adres)…..

Obmyj mnie i nas, oczyść, uwolnij mnie i nas, przerwij, odetnij i przemień, przetransformuj te niepożądane, bolesne i dramatyczne wspomnienia, blokady i energie w Twoje Święte Światło …

My uwalniamy wszystkich wymienionych w naszej modlitwie i oddajemy ich pod opiekę Świętego Światła tak jak oni nas uwalniają.

Jesteśmy teraz wolni.

I tak jest.

  1. Osoba pragnąca oczyszczenia; imię i nazwisko panieńskie
  2. Partner
  3. Wszystkie osoby (jeśli pamiętamy to imię i nazwisko ) mające związek z aborcją / poronieniem

Zapisana kartkę należy po wykonaniu modlitwy podrzeć i spalić i popiół wyrzucić na pole lub do rzeki.

Zobacz również:  https://www.facebook.com/Hooponopono-wybaczanie-887254261296034/

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski